Autorikaitse

Kogu Eventech OÜ veebilehe (www.eventech.ee) sisu on autorikaitse objekt.
Eventech OÜ veebilehe sisu ei ole lubatud avalikustada, levitada või kasutada mistahes muul viisil ja kohas ilma Eventech OÜ kirjaliku loata. Avalikustamisel peab säilima viide info algallikale.
Veebilehe sisu võib printida vaid isiklikult kasutamiseks.

Eventech OÜ veebilehel on kasutatud ka materjale, mille autoriks ei ole Eventech OÜ. Sel juhul on Eventech OÜ saanud nõusoleku vastavaid materjale oma veebilehel avaldada, viidates seejuures avaldatud informatsiooni allikale.

Eventech OÜ ei vastuta mingil moel otsese ega kaudse kahju eest, mis tuleneb Eventech OÜ veebilehel avaldatud materjalide ja informatsiooni kasutamisest või kasutamatajätmisest.

Eventech OÜ veebileht sisaldab viiteid teistele veebilehtedele, mille sisu täpsuse ja ajakohasuse eest Eventech OÜ ei vastuta.

Võta meiega ühendust